Wie ben ik?

Al vroeg heb ik ervoor gekozen om te gaan werken in de gezondheidszorg. Ik heb in diverse disciplines gewerkt, zoals een verpleeghuis, ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis en in de thuiszorg. Jarenlang heb ik in die thuiszorg de terminale zorg als hoofddoel gehad, waarbij ik voornamelijk ’s nachts werkte. Na mijn verhuizing vanuit Nieuwegein naar Leimuiden, ben ik overdag in de thuiszorg gaan werken. Het uitvoerende werk was heel divers, maar mijn grootste voldoening haalde ik uit het begeleiden van cliënten in kwetsbare situaties.
Een paar jaar geleden besloot ik, door persoonlijke motivaties gedreven, het roer om te gooien. Inmiddels ben ik afgestudeerd counselor en heb ik me daarna gespecialiseerd in rouw en stress begeleiding. In combinatie met mijn bekwaamheid vanuit de thuiszorg geeft dit veel vakkennis.

Vanuit mijn eigen ervaringen werk ik vaak met mensen die kort of langer geleden een dierbare zijn verloren. Enige jaren terug ben ik mijn oudste zoon verloren op 19-jarige leeftijd en daarna mijn moeder. In het verdere verleden zijn mij meer dierbaren ontvallen. Over het verlies van mijn zoon en alles wat daarop volgt heb ik een boek geschreven. Ik heb er veel positieve reacties op gekregen, doordat veel mensen zich erin herkennen.
Hierdoor durf ik te zeggen dat ik écht weet waar ik over praat.
Het geeft mij veel voldoening dat ik nu in staat ben om anderen te helpen om het leven weer dragelijk te maken. Leven met je verlies zonder je dierbare te vergeten en met je mooie herinneringen en dan toch weer fijne dingen beleven is echt mogelijk.

Teruggaan naar gisteren is niet mogelijk, want toen was je een ander persoon.
Maar die veranderde mens van nu kan leren een nieuw leven te leiden.