Voor wie?

Iedereen loopt in het leven wel eens tegen problemen aan. Meestal kan je dit heel goed zelf hanteren en /of oplossen, maar soms is het fijn om net dat steuntje in de rug te hebben. Vooral als in het leven periodes voorkomen waarin er moeilijke omstandigheden worden ervaren, waarbij de gevoelens die daarbij horen onoplosbaar lijken. Niet altijd is er een specifieke oorzaak aan te wijzen, het enige wat men opmerkt is dat het leven niet meer is zoals het was. Het kan als onprettig, moeilijk of soms zelfs als ondraaglijk worden beleefd.

In rusteloze periodes worden er soms overhaaste beslissingen genomen die later worden betreurd. De gevolgen kunnen dan groot zijn.
Gesprekstherapie zoals counseling is laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk. Er is geen verwijzing voor nodig en vrijwel altijd kan je al binnen enkele dagen terecht.

De gesprekken zijn praktijkgericht met als doel het helpen bij het hanteren of oplossen van problemen waar je in het dagelijkse leven tegenaan kan lopen. Samen zoeken we naar antwoorden op vragen die je bezig houden en ontwikkelen we vaardigheden en kennis waar je mee verder kan, zodat je meer grip op het leven zal krijgen.
Er kunnen verschillende redenen voor zijn om de hulp van een counselor in te roepen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Rouw en verlies (door de dood, ontslag, gezondheid, etc.)
  • Eenzaamheid
  • Afnemende gezondheid
  • Onzekerheid
  • Conflicten (in privé- of werksituaties)
  • Angst
  • Zoeken naar jezelf
  • Stress en overbelasting

Sommige situaties zijn complex en vragen een meer specialistische behandelaar.
Counseling is daarom niet geschikt voor verslavingsproblematiek, psychiatrische ziekten, ernstige lichamelijke aandoeningen en crisissituaties.