Mogelijkheden

Er zijn verschillende manieren om de gesprekstherapie aan te gaan, die hieronder elk apart verder toegelicht zullen worden.
Voor iedereen is het erg persoonlijk welke vorm de voorkeur heeft. Het is wel van belang dat er een vorm wordt gekozen waarbij men zich goed op zijn gemak voelt en daarbij de ruimte ervaart om daadwerkelijk aan de hulpvraag te gaan werken.
Achtereenvolgens zijn de mogelijkheden te lezen die er zijn voor 1-op-1 gesprekken, online-counseling, rouwgesprekken, de ouder wordende mens met eventueel ADL vragen en wandelsessies.

1-op-1 gesprekken

Samen gaan we zoeken naar de vragen die je hebt en kijken we of je zelf een antwoord kan vinden aan de hand van de gesprekken die we gaan voeren. Er wordt van je verwacht dat je actief meedenkt en na enige tijd zullen er doelen worden gesteld die bereikt moeten worden.
De gesprekken kunnen plaatsvinden op diverse locaties.

 • Formeel in mijn praktijkruimte.
 • Afhankelijk van de vraagstelling/probleem informeel als huiskamergesprek.
 • Op locatie bij jezelf thuis.

* Een combinatie van online counseling en 1-op-1 gesprekken is ook mogelijk.

Online counseling

Door op te schrijven wat je voelt en denkt, zul je merken dat het inzicht in je situatie en jezelf zal toenemen.
Door dagelijks met elkaar te mailen kunnen we op zoek gaan naar je huidige situatie en je eigen rol daarin. Daarna kunnen we kijken wat je zou willen veranderen en welk doel je jezelf zou willen stellen. Samen zoeken dan uit wat je moet doen om die doelen te gaan bereiken.

De voordelen van online counseling:

 • er zijn geen wachttijden
 • je hebt geen reistijd en reiskosten
 • je werkt vanuit je eigen vertrouwde omgeving
 • je kunt mailen op het moment dat jou het beste uitkomt
 • door het dagelijkse contact is het mogelijk snel op situaties te reageren
 • het traject is over het algemeen kortdurend doordat er intensief contact is
 • soms is praten vanuit een zekere anonimiteit makkelijker
 • je kunt je gedachten nog eens rustig nalezen
 • je bent niet aan een vast tijdstip gebonden
 • het is goedkoper

De nadelen van online counseling:

 • er is geen directe response, je moet soms enkele uren wachten op antwoorden.
 • je moet voldoende discipline hebben om het traject vol te houden.
 • de vraagstelling/hulpvraag moet geschikt zijn voor online counseling. Te complexe problemen kunnen beter in gesprekken besproken worden.


Hoe werkt het?

De eerste maildag is gratis. Hierin kijken we wat de vraag/probleemstelling precies is. Je mag zoveel mailtjes sturen als je wilt, maar zal die dag eenmalig een antwoord terug krijgen.  Aan de hand van de vraagstelling kijken we of online counseling geschikt zal zijn. Na die eerste dag besluit je zelf of je een weektraject wil aangaan.  Een weektraject is van ma t/m vrij.
Als je dit doet betekent dit dat je mij elke dag mag mailen zoveel je wilt en je zal met regelmaat (minimaal eens per dag) response van mij krijgen. Na die eerste week kijken we of er meer nodig is en kunnen we het traject eventueel voortzetten. Het is ook mogelijk om een rustperiode van één of twee weken in te lassen en daarna nogmaals een weektraject op te zetten.
Een weektraject start altijd op de maandag nadat de betaling is ontvangen, tenzij anders overeengekomen.

* Een combinatie van online counseling en 1-op-1 gesprekken is ook mogelijk.

Rouwgesprekken

Rouwgesprekken richten zich voornamelijk op het verlies van een dierbare. Als het onvoorstelbare is gebeurd en je loopt vast in je verdriet en gevoelens, weet je vaak niet meer hoe het verder moet. Zo graag wil je telkens weer je verhaal vertellen, maar wie luistert er na een tijdje nog?
Het is zo belangrijk om je herinneringen en je verdriet te benoemen en erover te praten. Dit hoeft niet per definitie tegen een hulpverlener te zijn, maar menigeen komt erachter dat de vertrouwde omgeving na een tijdje niet meer luistert of je regelmatig in de rede valt met vragen of opmerkingen die je eigenlijk niet wilt horen. Vaak uit onmacht en onbegrip.
Gedurende een rouwgesprek kan je je verhaal vertellen, zonder onderbrekingen. Je kan vertellen wat er is gebeurd, hoe je het hebt ervaren, hoe je jezelf nu ziet met je intense verdriet. Hoe je de toekomst voor je ziet (of niet).
Tijdens deze gesprekken kunnen je ook handvatten worden aangereikt waarmee je wellicht verder kan.

Rouwen is arbeidsintensief, het is heel hard werken. Voor elke persoon is het anders, er valt geen vaste lijn uit te stippelen. Hoelang rouw duurt valt ook niet te voorspellen, het is voor iedereen anders. Het is niet vreemd als het jarenlang duurt, voordat de intensiviteit enigszins afneemt.
Voor deze gesprekken wordt ruim de tijd genomen, zodat je in alle rust kan praten. Soms is het voldoende om eenmalig een gesprek aan te gaan, voor anderen zijn meerdere ontmoetingen nodig. 
Tijdens de gesprekken kan je leren dat verdriet er echt mag zijn. Maar ook dat plezier weer een plek in je leven kan innemen.

Is er voor nabestaanden een leven na de dood?
Jazeker, alleen is het voor de achterblijvers een ander leven dan zij hiervoor hadden. En dat andere leven moet je leren leven.

Ouder wordende mens

Afhankelijk van de behoefte zijn er diverse mogelijkheden.

 • Als u in uw eigen veilige omgeving wilt doorspreken wat u bezig houdt, kunnen we daar een afspraak voor maken.
 • Er kan worden afgesproken waar u een keer heen zou willen.
 • Vanuit mijn opleidings- en ervaringsachtergrond in de verpleging is het ook mogelijk om ADL en/of kleine verpleegtechnische vraagstukken uit te voeren.

Waar heeft u behoefte aan? Laat het mij weten…
Er is meer mogelijk dan u kan bedenken.

 * Onder bepaalde voorwaarden is vergoeding vanuit een PGB (PersoonsGebondenBudget) mogelijk. Informeer ernaar bij uw zorgkantoor.

Wandelsessies

Al wandelend en pratend kun je voor jezelf ontdekken wat er speelt en mogelijk antwoorden vinden op vragen die je jezelf hebt gesteld.

In combinatie met de natuur geeft het wandelen en praten helderheid in je hoofd.
Je stelt je makkelijker open waardoor je je meer kan ontspannen en daardoor rust krijgt.
Je ervaart de rust van je omgeving en dat zorgt ervoor dat je makkelijker praat. Het lijkt vaak zo eenvoudiger om de dingen waar je tegenaan loopt op een rijtje te zetten.
Wandelsessies duren ongeveer 1,5 uur.